Kitab Marifah Al-alqob

Pengarang       : Muhammad Bin Tohir Bin Ali Bin Ahmad Al-imam Al-hafidz Al-jawalu Al-rihalu Dzu Tashonifi Abu Fadl Al-muqodasi Al-syaibani (Ibnu Al-qaisaroni) Al-asyiri Al-dzohiri

Editor             : Adnan Hammud Abu Zaid

Tebal               : 219 Halaman

Penerbit           : Maktabah Al-tsaqofah Al-diniyyah

Tahun Terbit    : 2001 M/1422 H

Lahir                : 448 H

Wafat              : Jumat, Robiu Al-awal 507 H di Bagdad

 

Pujian ualama terhadapnya :

 1. Abu Zakariyyah Bin Mundah : Ibnu Tohir ialah salah seorang hafidz yang mempunyai itikad baik, perjalanan hidup yang baik, terpercaya, mengetahui terhadap yang yang benar dan yang cacat, banyak karyanya.
 2. Al-sam’ani : Aku bertanya kepada Abu Hasan Al-kurkhi Al-faqih mengenai Ibnu Tohir. Ia menjawab, “Tidak ada satupun di muka bumi yang sepertinya, dan pengayun Madzhab”.

 

Guru-guru beliau

 1. Ismail Bin Musadah di Zarjan (Al-muntadim : 9/10-11).
 2. Abu Ishak Bin Said Al-habali di Mesir (Tadzkiroh Al-huffadz : 3/1191).
 3. Said Bin Ali Al-zajani di Mekah (Tadzkiroh Al-hufadz : 3/1173).
 4. Abdulloh Bin Muhammad, Abu Muhammad Al-shorifani di Bagdad (Al-ibara : 4/271).
 5. Abdul Malik Bin Syubah di Basrah (Tadzkiroh Al-hufadz : 3/1196).
 6. Dan lain-lain.

 

Murid-murid beliau :

 1. Abu Jafar Muhammad Bin Ali Al-hamdani
 2. Abu Zarah Bin Tohir
 3. Abu Fadl bin Nasir Al-salami
 4. Abu Nashr Ahmad Bin Umar Al-azi
 5. Dan lain-lain

 

Karya-karya beliau :

 1. Athrofu Al-goroib Wa Al-afrodi Li daruquthni
 2. Athrofu Al-kutubi Al-sitah
 3. Insabul Muhaddisin
 4. Idzoh Al-isykal Fima Asmauhu Min Al-nisai Wa Al-rijal
 5. Tadzkiroh Al-mauduat
 6. Talhisu Al-kamal Libni ‘Addi
 7. Dan lain-lain.

 

Mengenai Kitab Marifah Al-laqob

 

Kitab ini ringkasan dari Kitab Al-laqob (Ruwah) karya Abu Bakar Ahmad bin Abdurrohman Abu Ahmad Al-siroji. Dalam kitab beliau, jumlah rowi yang dimasukan ialah 836 orang. Beliau menyusun kitabnya secara sistematis dalam huruf hijaiyyah. Setiap perawi ia dapatkan informasinya dari beberapa kitab. Diantaranya ialah, Al-istigna Fi Marifah Al-masyhur Min Hamlah Al-ilmi Bi Al-kuni Li Ibni Addi Al-barri, Al-istiab Fi Marifah Al-shohabah Libni Addi Al-barri, Usudu Al-gobah Fi marifah Al-shohabah Li Ibni Atsir, dan lain-lain.

 

Keterangan :

 1. Hal 23-200      : Menyusun nama rawi dari alif sampai Haa (pada huruf ini diberikan keterangan).
 2. Hal 201-203    : Menyusun nama perawi dari Haa sampai Yaa tanpa diberikan keterangan. Jumlah perawi yang tanpa keterangan tersebut berjumlah 23.
 3. Hal 201           : Menyusun sebuah nama dengan huruf Haa, tanpa diberi keterangan dari kitab mana saja yang beliau gunakan.
 4. Hal 202-203    : Menyusun huruf  Lam Alif hanya satu perawi, dan huruf Yaa.
 5. Hal 208-212    : Beliau menuliskan rujuan yang ia pakai selama mengetahui para perawi. Rujukan yang beliau gunakan berjumlah 95 kitab.
 6. Hal 214           : Beliau mencantumkan daftar isi ayat al-quran dan Hadits-hadits. Ini menunjukan bahwa selain menyebut langsung namanya, beliau juga untuk mengetahui nama, atau dengan kata lain mensistematiskan perawi dalam sebuah bukunya, beliau juga menggunakan hadits-hadits.
 7. Hal 215-219    : Beliau mencantumkan syairan-syairan. Syairan-syairan ini digunakan sebagai suatu pujian terhadap perawi.
Advertisements

About Falah

Keepsmile and .... and... and....
This entry was posted in Keagamaan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s